Klub zatím neorganizuje ani nepořádá žádnou mimosoutěžní akci.