Oddíl nohejbalu je součástí multioborového sportovního klubu SK Slavia Praha, který dnes sdružuje více než 30 oddílů.

Sportovní klub vznikl v době rozmachu českého národnostního cítění. U zrodu stála snaha vysokoškolského vlasteneckého sdružení Literární a řečnický spolek Slavia (založen 1869), které chtělo přilákat více studentů ke sportu. Na valné hromadě spolku 14.11.1892 v Praze byl založen sportovní odbor ACOS (Akademický cyklistický odbor Slavia). Odbor se věnoval v počátcích cyklistice, avšak v roce 1894 byl celý spolek Slavia pro údajnou protirakouskou činnost 14.10.1894 policejně rozpuštěn. 31.5.1895 byl z popudu medika Jaroslava Hausmanna založen Sportovní klub Slavia, který se stal nástupcem ACOS.

"Vedle pánů, kteří zapsali se co členové S. K. S., přítomni byli valné hromadě: vládní zástupce a zástupce Č. Ú. J. V. pan Kettner. Valná hromada zahájena byla p. Jaroslavem Hausmannem. Řečník praví, že klub S. K. S. jest nástupcem Akademického cyklistického klubu „Slavia”. Námitka, že klub byl zdržován v letošní sezóně přípravnými pracemi, odpadá, jelikož přípravné komité obstaralo závodní dráhu, cvičiště, klubovnu atd. Řečník připomíná dále, že „Unie” je klubu nakloněna, což projevila propůjčením dvou mistrovství na den 23. června, kdy projektovány jsou závody a končí přáním, aby vůdčí úlohou nového výboru bylo soustředění veškerého českého studentstva pod prapor „Slavie” a snaha probuditi v něm lásku ke sportu. Na to přikročeno k volbě předsedy valné hromady. Do funkce této navrženi jsou p. Vodílkem MUC. Hausmann a p. Kratochvílem p. Ankrt. Hlasováním připadá většina hlasů MUC. Hausmannovi. Je tedy za předsedu valné hromady zvolen MUC. Hausmann. Po té následovalo čtení stanov panem Tůmou. Na to přikročuje se k další části programu, k volbě výboru. Za starostu navrhuje H. Miňovský p. Ankrta a dává návrh, aby zvolen byl aklamací, jakož i aby se vůbec volilo aklamací, načež p. Ankrt aklamací zvolen za starostu. Za místostarostu navrhuje p. Kratochvíl p. Petržílku, a vedle toho je návrh na zvolení p. MUC. Hausmanna. Jelikož p. Petržílka se vzdává kandidatury, jest p. MUC. Hausmann zvolen většinou za místostarostu. Po volbě jednatele, stanovení příspěvků MUC. Hausmann projevil jménem přítomných dík. p. Kettnerovi, zástupci Č. Ú. J. V., za účastenství při valné hromadě, načež p. Kettner prohlásil, že jako zástupce Č. Ú. J. V. jest zplnomocněn tlumočit klubu S. K. S. úplnou sympatii, že Č. Ú. J. V. bude klubu S. K. S. (dle vlastních jeho slov) na ruku a výslovně podotkl, že se tak nestane ze stranických důvodů. Ke konci přečetl p. předseda došlý dopis od předsedy Č. K. V. Žižkov p. Jirouta, jímž tento blahopřál k otevření klubu," je uvedeno v protokolu z ustavující valné hromady.

Kromě cyklistiky byly ve spolku provozovány další sporty, včetně míčových. Brzy poté se slovanské barvy – červená a bílá – staly oficiálními barvami klubu, k nim byla přidána červená pěticípá hvězda směřující hrotem dolů. Oficiálním dresem se stalo tričko s červenou a bílou polovinou, na polovině bílé s onou hvězdou. Odbor fotbalu vznikl 21.1.1896, první fotbalový trénink se ale už konal 24.11.1895 na Císařské louce. V počátcích hrála Slavia pouze tréninkové zápasy. Neměla vlastní hřiště, hrálo se na různých místech v Praze. První zápas sehrála Slavia 25.3.1896 s AC Sparta na Císařské louce. Své dvě vlastní hřiště vystavěla roku 1897 na pražské Letenské pláni, kde už byly stadiony fotbalových klubů AC Sparta a DFC (Deutscher Fussball Club) a velké množství menších hřišť. V roce 1900 získala pozemky pro svůj větší stadion v těsném sousedství DFC a Spolku ke pěstování her české mládeže. Kromě hlavního fotbalového hřiště s ochozem na náspu, klubovnou a tribunou, daným do provozu 8.9.1901, směrem přibyla i další tréninková hřiště, na kterých se hrály i další sporty a v roce 1922 se zde narodil i nohejbal. Černým dnem letenského působení Slavie se stal 6.5.1945, kdy z Prahy na západ ustupující německá armáda stadion zapálila, s ním shořela i klubovna se mnoha trofejemi a archivem. Nově byl stadion opraven a zprovozněn 7.4.1948, definitivně i s hřišti dalších odborů (mj. tenis, házená, volejbal) demontován v roce 1951. Do vršovického Edenu se Slavia (přejmenována na DSO Dynamo) přesunula v roce 1953.

Kromě cyklistického a fotbalového vznikly počátkem 20. století v rámci SK Slavia další odbory. V roce 1901 odbory atletický a bandy-hokejový, roku 1906 tenisový, roku 1919 odbory házenářský a plavání (obsahoval i pododbory vodního póla a skoků do vody). Zajímavostí je trampská osada Slavia, kterou u Krňan roku 1928 založili členové plaveckého odboru. 

Stránky SK Slavia Praha